ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Λόγω της αναβάθμισης της κεντρικής υπηρεσίας πιστοποίησης του ιδρύματος, όλοι οι υφιστάμενοι φοιτητές θα πρέπει να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του λογαριασμού τους στο URegister. Μετά την 14/06/2018, η πρόσβαση στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες (ΕΥΔΟΞΟΣ, ΠΑΣΟ κλπ) αλλά και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (TEI OnLine, StudentsWeb) θα γίνετε με τους νέους λογαριασμούς URegister.Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση.Δείτε επίσης τις αναλυτικές οδηγίες ενεργοποίησης του νέου λογαριασμού.