ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ “ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ”

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΑΠ κ.  Γεώργιο Χατζηγεωργίου διοργανώνουν το 3ο e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα «Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη». Πρόκειται για μία σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουλίου 2018, υιοθετώντας τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου ΔΕΝ απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.
 
Η Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη (Computational Mechanics and Science) ασχολείται με την επίλυση δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μηχανικοί και οι επιστήμονες, κάνοντας χρήση αριθμητικών μεθόδων. 
 
Το Θερινό Σχολείο μπορούν να παρακολουθήσουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί και άλλοι ερευνητές και γενικά μηχανικοί και επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τα θέματα που πραγματεύεται η Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη, οι οποίοι και θα λάβουν σχετικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή:   http://eeyem.eap.gr/cmss2018/