ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Δείτε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος ΕΔΩ