ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2017-18

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται στους/τις φοιτητές/τριες του τμήματος, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο του 1ου εξαμήνου σπουδών, τα παρακάτω:

α) Η εφαρμογή στο tei on-line για τη Δήλωση Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, θα είναι διαθέσιμη  έως και την Κυριακή 25/02/2018 και ώρα 24.00, αδιάλειπτα.

β) Οι συνολικές ώρες που μπορεί να δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τριάντα οκτώ (38), με βάση το Νέο Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος.

γ) Μάθημα το οποίο δε δηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, (εργαστήριο, ή θεωρία), δε βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.