ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος, το ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018, ανα εισαγωγική κατεύθυνση, ως εξής:

1) ΕΙΣ. ΚΑΤ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.:

TeiΟnline (επιλέγξτε Κατ.Μηχ.ΓΕΩΠΕ:  http://osrv1.teikoz.gr/b1/first.htm )

2) ΕΙΣ. ΚΑΤ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.: 

TeiΟnline (επιλέγξε Κατ.Μηχ/κών Αντ/νσης: http://osrv1.teikoz.gr/b1/first.htm )