ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ την 1η Μαρτίου 2018, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως 12 Φεβρουαρίου 2018. Μέσω του δικτυακού τόπου http://dasta.teiwm.gr/ κι από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (για τις διαθέσιμες θέσεις που επιχορηγούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020", τα έντυπα έναρξης, τις προθεσμίες υποβολής, ημερομηνίες έναρξης κτλ). Δείτε την σχετική ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dasta.teiwm.gr/index.php/gpaanaoucements/28-general/1970-2018-01-10-08-31-31.html