ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟΥς ΦΟΙΤΗΤΕΣ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ

Σύμφωνα με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΑΡΙΘ. 10/2017, οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, δηλαδή από 9ο εξάμηνο και άνω, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν  στην  εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή  εαρινό  εξάμηνο με την προϋπόθεση ότι  είχαν δηλώσει τα μαθήματα στο πλέον πρόσφατο χρονικά εξάμηνο, ήτοι  στο εαρινό εξάμηνο του  ακαδ,έτους 2016-2017 και στο χειμερινό εξάμηνο 2017-18.