ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

Ο Σύμβουλος Σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους

Α) Πρωτοετείς Φοιτητές εισαγ. κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.

Β)  Πρωτοετείς Φοιτητές εισαγ. κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε