ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2017-18

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται στους/τις φοιτητές/τριες του τμήματος, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο του 1ου εξαμήνου σπουδών, τα παρακάτω:

α) Η εφαρμογή στο tei on-line για τη Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 22/9/2017 και ώρα 00.00 έως και την Κυριακή 08/10/2017 και ώρα 24.00, αδιάλειπτα.

β) Οι συνολικές ώρες που μπορεί να δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τριάντα οκτώ (38), με βάση το Νέο Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος.

γ) Μάθημα το οποίο δε δηλώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, (εργαστήριο, ή θεωρία), δε βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.