titlelogo Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης TE

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

  H εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017, θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ηλεκτρονικά στη σελίδα: https://eregister.it.minedu.gov.gr

  Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

  Αναλυτικά, η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων περιλαμβάνει πλέον τα εξής στάδια:

  Στο διάστημα 5-14 Σεπτεμβρίου 2017, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας  https://eregister.it.minedu.gov.gr, οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή εγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα καταχωρίζουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο.

  Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

  Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

  Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο  πλαίσιο με τίτλο  «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Δεν θα προβούν σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων». Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

  Αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2017 και αφού σταλούν οι πίνακες των εγγεγραμμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση σχετικά με το χρονικό διάστημα που οι επιτυχόντες οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν, είτε με αποστολή με ταχυμεταφορά (courier), είτε αυτοπροσώπως τα παρακάτω:

  • Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (υπογεγραμμένη) που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

  Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων θα αναρτηθούν στην ίδια ανακοίνωση.

  Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ

Οι  απόφοιτοι  που  επιθυμούν  να  παραλάβουν  τον  παπυρό  τους  θα  πρέπει  να καταθέσουν  το  ποσό  των  10  ευρώ  στην  Εθνική  Τράπεζα,  στον  λογαριασμό 377/540739-73 (Ειδικός Λογαριασμός –ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας). Έπειτα, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος με την απόδειξη κατάθεσης και την αστυνoμική τους ταυτότητα. Σε  περίπτωση  που  θα  σταλεί  εκπρόσωπος  θα  πρέπει  να  είναι  νόμιμα εξουσιοδοτημένος και να φέρει την αστυνομική του ταυτότητα.

 

 

Ασλανίδου Αικατερίνη

(Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.)

Email: sec-tean@teiwm.gr

Τηλ: 24610 68090 fax 2461038675

 

 

 

 

Τερλέκη Θεοδώρα

(Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.)

Email : sec-geope@teiwm.gr

Τηλ: 24610 68255 fax 2461038675

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ

katerina

 

18664603 10213208842678921 4822910602798380860 n copy copy