ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (EKO)», ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (Επιλαχόντες)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων,  προέκυψαν κενές θέσεις (υποψήφιοι με ελλιπή φάκελο).

 Το Δ.Σ. του ΙΚΥ, προς επίσπευση της διαδικασίας, αποφάσισε να κληθούν επιλαχόντες υποψήφιοι και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο.

Καλούνται οι παρακάτω υποψήφιοι ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε 

1 16710 GE05360 ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ 6ο
2 13096 GE05325 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 6ο
3 16359 GE05756 ΣΙΩΠΗ ΜΑΡΙΑ 4ο
4 9529 GE05644 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2ο

 

 

 

 

και οι υποψήφιοι της ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε 

1 19730 TA02701 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2ο
2 5201 TA02657 ΓΚΩΓΚΟΣ ΖΗΣΗΣ 2ο
3 15612 TA02639 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2ο
4 7720 TA02281 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ 6ο
5 7253 TA01719 ΚΛΑΨΗ ΕΙΡΗΝΗ 8ο
6 9333 TA02351 ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6ο
7 4812 TA02665 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο

να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος. 

 

Οι υποψήφιοι, μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους (εισάγοντας αρ. πρωτ. αίτησης και ΑΦΜ) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml