ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-17 (ΙΟΥΝΙΟΣ)

Εξέταση Πτυχιακών Εργασιών:

1. Ανακοίνωση. Πατήστε ΕΔΩ

2. Πρόγραμμα. Πατήστε ΕΔΩ

3. Παρουσίαση. Πατήστε ΕΔΩ

4. Έντυπο Παρουσίασης. Πατήστε ΕΔΩ

5. Υπεύθυνη Δήλωση. Πατήστε ΕΔΩ