ΕΞΕΤΑΣH ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος, ότι η εξέταση των πτυχιακών εργασιών για τον Ιούνιο 2017 θα γίνει:

Α. Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (για την εισ.κατ. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.)  και

Β. Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (για την εισ.κατ. Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.)

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις συγκεκριμένες αίθουσες και ώρες παρουσίασης, θα αναρτηθεί με νέα ανακοίνωση, αύριο Τρίτη 27 Ιουνίου 2017.

Από τη γραμματεία του τμήματος