ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε, το πρόγραμμα της ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε, το πρόγραμμα της ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξέταση των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017 και μόνο.

Επισημαίνεται, ότι δικαίωμα συμμετοχής σε εξέταση μαθημάτων (θεωρία-εργαστήριο) χειμερινού εξαμήνου, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, αρκεί τα μαθήματα να είχαν δηλωθεί στο παρελθόν.