ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ