ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017