Α. ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Π, ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ (11ΜΕΛΟΥΣ) ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Π, ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ