ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.  

(ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ