ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι δράσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

ισχυρό αντίδοτο του ΥΠΠΕΘ στη φυγή επιστημόνων στο εξωτερικό (Brain drain)

Αλλάζει το τοπίο της Έρευνας στη χώρα!

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου αναλυτικά, ΕΔΩ