ΑΡΓΙΑ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ανακοινώνεται ότι το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 11

Οκτωβρίου 2016, λόγω της επετείου απελευθέρωσης της πόλης.