ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του και μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp.