ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α' ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Ανακοινώνονται στους εγγραφέντες φοιτητές του 1ου έτους σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα παρακάτω:

Α) Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία του τμήματος, είναι τα εξής:

  1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (υπογεγραμμένη) που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό γέννησης
  4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών θα γίνεται από Δευτέρα 19/09/2016 έως και τη Δευτέρα 26/09/2016, αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους

Σημειώνεται ότι ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αποστείλει και ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά με τα εξής στοιχεία αποστολής:

            ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

            ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

            ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε

            Κοίλα, 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν τους κωδικούς πρόσβασης, καθώς και τη βεβαίωση εγγραφής / σπουδών τους κατά την προσέλευσή τους για την κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής.

Επίσης, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα εξ αποστάσεως, μετά από αίτημά τους μέσω ΚΕΠ.