Διαδικασία Εγγραφών Πρωτοετών Φοιτητών

Σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=864&lang=el