ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2016, ανα εισαγωγική κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι, θα εξεταστούν και τα εργαστήρια των μαθημάτων, όπως αυτό φαίνεται στα αναρτημένα προγράμματα.

α) Εισαγωγική κατεύθυνση: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε, 

β) Εισαγωγική κατεύθυνση: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε