ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ