Εξεταστική εαρινού εξαμήνου για φοιτητές άνω του 8ου εξαμήνου

Εξεταστική εαρινού εξαμήνου για φοιτητές άνω του 8ου εξαμήνου

Όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184 Α΄),  οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις Γραμματείες των Τμημάτων.