ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ 

(* Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ "ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ" ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)