ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ : Ενημέρωση σχετικά με εξεταστική χειμερινού και εαρινού εξαμήνου Ακαδ. έτους 2015-2016. ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

Όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184 Α΄),  οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.