ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2015-16 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Πατήστε ΕΔΩ

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Πατήστε ΕΔΩ

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Πατήστε ΕΔΩ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πατήστε ΕΔΩ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Πατήστε ΕΔΩ

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής πρέπει να προσέλθει στη γραμματεία για τα διαδικαστικά