ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2015-2016

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  υπενθυμίζεται  ότι:  Το διάστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής των  επιτυχόντων των  πανελλαδικών  εξετάσεων  που έληγε   κανονικά  στις  17  Σεπτεμβρίου, παρατείνεται για λίγες μέρες, δηλαδή ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική προεγγραφή των επιτυχόντων  είναι  υποχρεωτική  για την  ολοκλήρωση  της εγγραφής τους.

Τέλος, παρατείνεται ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα, κατά το οποίο οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  στη  γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους.