Ημερομηνία έναρξης Ακαδημαικού έτους 2015-16

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, η ημερομηνία έναρξης του Ακαδημαικού έτους ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2015. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση με το ακριβές πρόγραμμα.