titlelogo Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος TE

 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

  Ηλεκτρονικές εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

  Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου 2015.

  Φέτος πρώτη φορά, για τις εγγραφές των επιτυχόντων τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής προεγγραφής και της αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων  στα τμήματα επιτυχίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από το κόστος της μετακίνησής τους και η διαδικασία εγγραφής εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται.

  Αναλυτικά μέσα σε συνολικό διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου,  η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων περιλαμβάνει πλέον τα εξής στάδια:

  1. Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρίζουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Αν χρειαστεί, οι σχολικές μονάδες θα υποστηρίξουν τους επιτυχόντες για την επαναδημιουργία password, σε περίπτωση που δεν τον θυμούνται.
  2. Αμέσως, και ως 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα), οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων θα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή προεγγραφής.

  H  κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε και για τις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις (α. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε και β. Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε) τις ώρες 9.30 έως 13.30, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας (χάρτης http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=91&lang=el)

  Αμέσως μετά την ηλεκτρονική προεγγραφή, και πάντα μέσα στο διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  α) Αίτηση προεγγραφής, συμπληρωμένη κι εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον αποσταλούν ταχυδρομικά. Στην αίτηση θα είναι ενσωματωμένη προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο/η  εισαγόμενος/-η, δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/-η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα και ότι θα αποστείλει ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο Τμήμα εγγραφής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  Σε περίπτωση που από προηγούμενο έτος ο/η  εισαγόμενος/-η έχει εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα με την προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει αφενός το τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος και αφετέρου ότι θα προσκομίσει άμεσα τη διαγραφή από το προηγούμενο τμήμα, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο τμήμα ή στη νέα σχολή

  β) ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

  γ)ευκρινές φωτοαντίγραφο (ΟΧΙ η πρωτότυπη) της Βεβαίωσης Πρόσβασης. Βεβαίωση Πρόσβασης δεν κατέχουν και άρα δεν καταθέτουν οι επιτυχόντες με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ-Α’.

  δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  ε) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

  στ) Για τους άρρενες εισαγόμενους, κατάθεση πιστοποιητικού γέννησης, προκειμένου να εκδίδονται πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση.

  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Οι υπαγόμενοι σε αυτή την ειδική κατηγορία οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.

  Το ίδιο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου θα εγγραφούν και οι εισαγόμενοι από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών- μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής. Γι αυτές τις 2 κατηγορίες ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ η ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει όπως πέρυσι και θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον/ην επιτυχόντα/ούσα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ή πρόσωπο.

  Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου

  Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο του Υπουργείου

  Χρήσιμες Πληροφορίες

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΣΟ)

  Οι φοιτητές και φοιτήτριες μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους κι αφού παραλάβουν από τη Γραμματεία του τμήματος τους κωδικούς τους, μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή του Υπουργείου μέσω της διεύθυνσης http://academicid.minedu.gov.gr/ για την απόκτηση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας - πάσου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Η δήλωση και διανομή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ και στην παρακάτω διεύθυνση: http://eudoxus.gr/. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα ενημερώνονται για τα χρονοδιαγράμματα της διαδικασίας από ανακοινώσεις που θα αναρτώνται από τη Γραμματεία.

  ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

  Πληροφορίες για θέματα φοιτητικής μέριμνας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=631

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό ΣΤ1/Σ141/30-06-2021, για την έκδοση του πτυχίου σε μορφή παπύρου, ο οποίος θα τοποθετείται σε ειδικό κύλινδρο με το λογότυπο του Πανεπιστημίου, ορίζεται η καταβολή από τους ενδιαφερόμενους παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Το παράβολο θα καταβάλλεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (IBAN: GR7401103770000037754073973), με την εξής αιτιολογία "ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ_80677_ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΠΥΡΟΥ

 1. Για την αποστολή του παπύρου, η/ο ενδιαφερόμενη/ος, θα πρέπει να αποστείλει την απόδειξη καταβολής μαζί με εξουσιοδότηση σε εταιρία ταχυμεταφοράς.
 2. Για την δια ζώσης παραλαβή, η/ο ενδιαφερόμενη/ος, θα πρέπει να καταθέσει την απόδειξη καταβολής και να επιδείξει την αστυνομική ταυτότητα (ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα- Πέμπτη, 11.00-13.00)

 

 

Τερλέκη Θεοδώρα

(Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.)

Email : sec-geope@teiwm.gr

Τηλ: 24610 68255 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΟΙΛΑ, 50150 ΚΟΖΑΝΗ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

18664603 10213208842678921 4822910602798380860 n copy copy