ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την Απόφαση 13/2015, θέμα 25ο της Συγκλήτου (Συνέλευσης) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για δίωρη απασχόληση φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του τμήματος.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ